fbpx

OM OSS

Et stort fellesskap som sikrer sunne tenner!

Din Tannforsikring er det kommersielle navnet på tannforsikringstjenesten til Norsk Tannforsikring NUF (org.nr.: 913 453 425).

Vi er filial av det danske forsikringsagenturet Dansk Tandforsikring Administration ApS (DTA), et av Skandinavias største forsikringsmiljø for tannforsikring og som eies av Gjensidige Forsikring ASA.

Alle forsikringer tegnes i Gjensidige Forsikring Danmark, dansk filial av Gjensidige Forsikring ASA, og som er underlagt tilsyn av det norske Finanstilsynet.

Norske kunder, forbrukere så vel som virksomheter er ikke dekket av det danske garantifondet.

Har du flere spørsmål? Eller ønsker kontakt med oss?