fbpx

Erstatningsbeløp pr. år

Nedenfor ser du hvor mye du kan få erstattet per år fordelt over ulike behandlingsgrupper.

Vi dekker også din egenandel gjennom HELFO.

Her finner du en fullstendig oversikt over hvilke behandlinger som dekket og takstgrunnlaget vi benytter oss av.

Behandlinger År 1 Maks dekning
Kontroltimer m. tannrens kr 1.000
Fyllinger kr 1.250
Rotfylling kr 1.250
Protetikk (kroner, broer, implantater) kr 2.500
Kirurgi (herunder ekstraksjoner) kr 1.250
Periodontitt kr 1.250
Røntgen kr 750
Bedøvelse kr 500
Diverse kr 500
Årlig dekning kr 10.250
Behandlinger År 1 Maks dekning
Kontroltimer m. tannrens kr 1.000
Fyllinger kr 2.500
Rotfylling kr 2.500
Protetikk (kroner, broer, implantater) kr 5.000
Kirurgi (herunder ekstraksjoner) kr 2.500
Periodontitt kr 2.500
Røntgen kr 1.500
Bedøvelse kr 1.000
Diverse kr 1.000
Årlig dekning kr 19.500
Behandlinger År 1 Maks dekning
Kontroltimer m. tannrens kr 1.000
Fyllinger kr 3.750
Rotfylling kr 3.750
Protetikk (kroner, broer, implantater) kr 7.500
Kirurgi (herunder ekstraksjoner) kr 3.750
Periodontitt kr 3.750
Røntgen kr 2.250
Bedøvelse kr 1.500
Diverse kr 1.500
Årlig dekning kr 28.750
Behandlinger År 1 Maks dekning År 2 Maks dekning År 3 Maks dekning
Kontroltimer m. tannrens kr 1.000 kr 1.000 kr 1.000
Fyllinger kr 1.250 kr 2.500 kr 3.750
Rotfylling kr 1.250 kr 2.500 kr 3.750
Protetikk (kroner, broer, implantater) kr 2.500 kr 5.000 kr 7.500
Kirurgi (herunder ekstraksjoner) kr 1.250 kr 2.500 kr 3.750
Periodontitt kr 1.250 kr 2.500 kr 3.750
Røntgen kr 750 kr 1.500 kr 2.250
Bedøvelse kr 500 kr 1.000 kr 1.500
Diverse kr 500 kr 1.000 kr 1.500
Årlig dekning kr 10.250 kr 19.500 kr 28.750